Hulladékhő-hasznosítás

A hulladékhő hasznosítás előtérbe kerülése

Az 1990-es évek közepétől, végétől a hagyományos (nem megújuló) energia-hordozók forrásainak szűkülése, és áruk jelentős emelkedése miatt úgy az energia-takarékos rendszerek, mint a hulladékhő-hasznosítás világszerte fokozottabban került előtérbe.

Egy nemzetközi tanulmány szerint, csak 2003-2007 között a magyarországi, lakossági egy főre jutó éves energia-költség mintegy 1/3-val növekedett , és már akkor – elérte a 90 000 Ft.-t , azóta pedig az energia-árak még fokozottabban növekedtek.

Jelentős „átalakulás” volt nyomon követhető, a drágább- vagy kevésbé hatékony rendszereket (ú.m.: szén-, olaj-fűtés) a hatékonyabbak váltották fel, viszont hulladékhő-hasznosítás vonatkozásában bőven maradtak még kellően ki nem aknázott lehetőségek.
Ha figyelembe vesszük, hogy a hagyományos magas hőmérsékletű fűtési módoknál (gáz, olaj vagy szilárd tüzelőanyag) az évente előállított hőmennyiség akár harmada is veszendőbe mehet, akkor a hulladékhő-hasznosítás komoly megtakarításokat hozhat.

A hulladékhő-hasznosítás lehetséges területei :

épületszerkezetekben

- fal-  és tetőburkolat kialakítása

- pótlólagos szigeteléssel

ipari létesítményeknél :

- technológiai forró/meleg víz hőjének hasznosítása
      ( pl. vágóhíd )

- forró levegő/füstgázok hőjének hasznosítása
      ( szárító berendezések, kemencék )

„elfolyó” vizek hőjének hasznosítása:

- direkt hasznosítás (padló, falfűtés)

- hőcserélővel - használati melegvíz előállításához

A hulladékhő-hasznosítás jól alkalmazható:

  • központi kazánoknál, társasházi kazánoknál
  • vágóhidakon, mosodákban, fürdőkben
  • ipari mosó- , szárító-  rendszereknél, kemencéknél
  • melegviz- és gőz kaszánoknál